Debnenie stužujúceho venca a prekladov MBA Thermo

Debnenie stužujúceho venca a debnenie prekladov MBA-Thermo so systémom zástrčných držadiel na zaistenie tyčovej ocele, vrátane jednostranného 60mm zateplenia extrudovaným polystyrénom. Rameno: drevobetón 10mm, dĺžka prvku: 2000mm, výška prvku: 240mm. Dištančné držiaky: pozinkovaná pásová oceľ, 2-násobne ohnutá, 3 ks na bm. Integrované dištančné držiaky pre prijatie výstuže, plné betónové pokrytie podľa DIN 1045. Celoplošný kontakt betónu s murivom. Nie je potrebné žiadne dodatočné vystuženie. Prvky sa dodávajú prefabrikované, sériovo s celoplošne naneseným betonkontaktom z vnútornej aj vonkajšej strany. Debnenie prekladov: rameno a dno: drevobetón 10mm. Možné dodať aj s jednostranným zateplením extrudovaným polystyrénom 80mm.

Obj.č. 40200D
Debnenie stužujúceho venca MBA Thermo, 175x240mm, 2bm/tyč, 40tyčí/pal.
MJ: TYČ
Obj.č. 40201D
Debnenie stužujúceho venca MBA Thermo, 235x240mm, 2bm/tyč, 36tyčí/pal.
MJ: TYČ
Obj.č. 40202D
Debnenie stužujúceho venca MBA Thermo, 300x240mm, 2bm/tyč, 30tyčí/pal.
MJ: TYČ
Obj.č. 40203D
Debnenie stužujúceho venca MBA Thermo, 365x240mm, 2bm/tyč, 24tyčí/pal.
MJ: TYČ
Obj.č. 40200DU
Debnenie prekladov MBA Thermo, 175x240mm, 2bm/tyč, 40tyčí/pal.
MJ: TYČ
Obj.č. 40201DU
Debnenie prekladov MBA Thermo, 235x240mm, 2bm/tyč, 36tyčí/pal.
MJ: TYČ
Obj.č. 40202DU
Debnenie prekladov MBA Thermo, 300x240mm, 2bm/tyč, 30tyčí/pal.
MJ: TYČ
Obj.č. 40203DU
Debnenie prekladov MBA Thermo, 365x240mm, 2bm/tyč, 24tyčí/pal.
MJ: TYČ