História firmy

 • 1985

Založenie firmy Lorencic Bauservice GmbH pánom Heinzom Lorencicom

 • 1996

Joint-Venture s firmou Tonstav-Service Česko, so sídlom v Českých Budejoviciach

Založenie dcérskej spoločnosti Lorencic v Chorvátsku, so sídlom v Záhrebe

 • 1998

Založenie dcérskej spoločnosti Lorencic v Slovinsku, so sídlom v Marbore

 • 1999

Predaj firmám Schmid Industrie Holding GmbH a ECOnova Unternehmensberatung & Beteiligungsges.m.b.H., nový konateľ Dr. Josef Walzer

 • 2000

Prevzatie a premenovanie rakúskej firmy Baudienst GmbH & Co KG s dcérskymi spoločnosťami v Maďarsku, na Slovensku a v Čechách

 • 2003

Založenie dcérskej spoločnosti Lorencic v Polsku, so sídlom vo Varšave

 • 2004

Založenie dcérskej spoločnosti Lorencic v Rumunsku, so sídlom v Satu Mare

 • 2005

Založenie dcérskej spoločnosti Lorencic v Srbsku, so sídlom v Belehrade

 • 2007

Založenie dcérskej spoločnosti Lorencic v Bosne a Hercegovine, so sídlom v Sarajeve

 • 2013

Založenie novej dcérskej spoločnosti na Slovensku so sídlom v Bratislave

 • 2014

Schmid Industrie Holding GmbH sa stáva 100% vlastníkom spoločnosti. Novým konateľom je pán Dipl.-Ing Walter Pacher