Ukončovacie omietkové profily, dilatačné profily PROTEKTOR

Omietkové ukončovacie profily pre vnútornú omietku
Profily na vytvorenie presných ukončení omietky z pozinkovaného oceľového plechu.
Obj.č. 41236300
Profil ukončovací 1236 3mm 3,0bm/tyč, 25tyčí/zväzok, 200zväzkov/pal.
MJ: BM
Obj.č. 41216300
Profil ukončovací/dilatačný 1216 6mm 3,0bm/tyč, 25tyčí/zväzok, 250zväzkov/pal.
MJ: BM
Obj.č. 41211
Profil ukončovací 1211 9mm 2,5-3,0bm/tyč, 25tyčí/zväzok, 150zväzkov/pal.
MJ: BM
Obj.č. 41218300
Profil ukončovací 1218 12mm 3,0bm/tyč, 1zväzok=75,00bm, 25tyčí/zväzok, 90zväzkov/pal.
MJ: BM
Obj.č. 41210300
Profil ukončovací/dilatačný 1210 14mm 3,0bm/tyč, 25tyčí/zväzok, 132zväzkov/pal., zvýšené pozinkovanie
MJ: BM
Obj.č. 41220300
Profil ukončovací 1220 18mm 3,0bm/tyč, 1zväzok=75,00bm, 25tyčí/zväzok, 110zväzkov/pal.
MJ: BM
Omietkové ukončovacie a dilatačné profily
Kombinácie profilov na vytvorenie dilatačných škár.
Obj.č. 41206250
Profil dilatačný 1206 6mm 2,5bm/tyč, 25tyčí/zväzok, 133zväzkov/pal.
MJ: BM
Obj.č. 41216300
Profil ukončovací/dilatačný 1216 6mm 3,0bm/tyč, 25tyčí/zväzok, 250zväzkov/pal.
MJ: BM
Obj.č. 41201250
Profil dilatačný 1201 14mm 2,5bm/tyč, 15tyčí/zväzok, 90zväzkov/pal.
MJ: BM
Obj.č. 41210300
Profil ukončovací/dilatačný 1210 14mm 3,0bm/tyč, 25tyčí/zväzok, 132zväzkov/pal., zvýšené pozinkovanie
MJ: BM
Soklové profily pre vnútornú omietku
Obj.č. 41219300
Profil ukončovací 1219 9mm 3,0bm/tyč, 25tyčí/zväzok, 110zväzkov/pal.
MJ: BM
Obj.č. 41214300
Profil ukončovací 1214 15mm 3,0bm/tyč, 1zväzok=75,00bm, 25tyčí/zväzok, 90zväzkov/pal.
MJ: BM
Dilatačný profil PVC
PVC profil na vytvorenie pohybových škár. S mäkkou strednou PVC-časťou na vytvorenie pohybových dilatačných škár v oblasti stien a stropov. Určený na vertikálne zabudovanie, pohltenie pohybov +1/-1 mm.
Obj.č. 43754275
Profil dilatačný PVC 3754 2,75bm/tyč, 25tyčí/zväzok 35zwäzkov/pal
MJ: BM