Upevnenie profilov, dištančné držiaky, lepidlá

Natĺkacia hmoždinka
Na jednoduché upevnenie profilov.
Obj.č. 78397
Hmoždinka klincová NU 6x42 ZZ 100ks/bal., 544bal./pal.
MJ: BAL
Obj.č. 78398
Hmoždinka klincová NU 6x55 ZZ 100ks/bal., 544bal./pal.
MJ: BAL
Obj.č. 78401
Hmoždinka klincová NU 8x57 ZZ 100ks/bal., 225bal./pal.
MJ: BAL
Obj.č. 78409
Hmoždinka klincová NU 8x75 ZZ 100ks/bal., 225bal./pal.
MJ: BAL
Obj.č. 93977
Hmoždinka klincová N 8x100/60 F 100ks/bal., 180bal./pal.
MJ: BAL
Obj.č. 93978
Hmoždinka klincová N 8x120/80 F 100ks/bal., 135bal./pal.
MJ: BAL
Montážna súprava pre tepelnoizolačný systém
Pre soklové profily. Obsahuje: 75 kusov klincových hmoždiniek 6x60mm, 10 kusov profilových spojok 30mm, 50 kusov dištančných držiakov 3mm.
Obj.č. 18500000030
Montážna súprava pre soklové profily - 75klinc.hmoždiniek(6x60), 10profil.spojok(30mm), 50dištanč.držiakov 300ks/pal.
MJ: KUS
Profilová spojka z PVC
Jednotlivé soklové a profilové lišty sa navzájom spájajú jednoduchým zastrčením. Kolmé aj líniové vycentrovanie je tiež veľmi rýchle a jednoduché.
Obj.č. 4603039
Spojka profilová z PVC 30mm dlhá 100ks/kart., 600kart./pal.
MJ: BAL
Obj.č. 8792115770
Spojka profilová PVC 1,15m-tyč (odrezanie na dĺžku) 10ks/kart., 500kart./pal.
MJ: TYČ
Dištančný držiak z PVC
Medzi prídržné alebo soklové lišty a starý povrch fasády sa na hmoždinky dôsledne pripevnia vyrovnávacie držiaky. Na vyrovanie nerovností povrchu fasády pri sanáciách.
Obj.č. 6075009
Držiak dištančný PVC 3mm 100ks/bal 30bal/kart., 12kart./pal.
MJ: BAL
Obj.č. 6076009
Držiak dištančný PVC 5mm 100ks/bal. 25bal/kart., 12kart./pal.
MJ: BAL
Obj.č. 6077009
Držiak dištančný PVC 10mm 100ks/kart., 72kart./pal.
MJ: KART.
Dištančný vyrovnávací disk DAD z PVC
Na vyrovnanie nerovností jedným alebo viacerými na seba nasutými dištančnými diskami DAD. Diskový prvok sa jednoducho nasunie medzi upevňovanú lištu a hmoždinku. Montážne upozornenie: pri použití diskov DAD je potrebné pre nasúvacie zariadenie pripočítať 2mm! Celková dĺžka diskového prvku DAD sa musí pripočítať k užitočnej dĺžke hmoždinky.
Obj.č. 08660
Disk dištančný vyrovnávací DAD 1mm menovitý rozmer/3mm celková hrúbka biely 100ks/kart., 25kart./pal.
MJ: KART.
Obj.č. 08661
Disk dištančný vyrovnávací DAD 4mm menovitý rozmer/6mm celková hrúbka sivý 100ks/kart., 19kart./pal.
MJ: KART.
Obj.č. 08662
Disk dištančný vyrovnávací DAD 6mm menovitý rozmer/8mm celková hrúbka modrý 100ks/kart., 19kart./pal.
MJ: KART.
Obj.č. 08663
Disk dištančný vyrovnávací DAD 13mm menovitý rozmer/15mm celková hrúbka červený 100ks/kart., 15kart./pal.
MJ: KART.
Baumit SPEEDFIX
Minerálne rýchlotuhnúce stavebné lepidlo na osadzovanie rohových a omietacích líšt pred omietaním vápennými a vápennocementovými omietkami. Použitie v interiéri aj v exteriéri na rýchle zafixovanie inštalácií a omietkových profilov. Rýchly čas tuhnutia a rýchle dosiahnutie dostatočnej pevnosti (30min.). Spotreba: cca 1,5kg/bm v závislosti od druhu a rovinnosti podkladu, pri hrúbke zmesi 15mm. Výdatnosť cca: 21l/vrece=20bm/vrece.
Obj.č. 22210
Lepidlo stavebné rýchlotuhnúce SPEEDFIX minerálne 30kg/vrece, 48vriec/pal.
MJ: VRECE
Lepidlo na ochranu hrán RAPID
Lepidlo na nasadenie omietkových profilov, na upevnenie elektrických a inštalačných vedení pre interér a exteriér (s výnimkou omietok obsahujúcich sadru). Zrnitosť: 0-1mm. Výdatnosť: 1 vrece postačuje na cca 25 b.m. omietkového profilu.
Obj.č. 33901
Lepidlo na ochranu hrán RAPID 25kg/vrece, 42vriec/pal.
MJ: VRECE
Štrbinová omietka TIROPLAN
Výborne sa hodí na rýchle uzavretie škár, štrbín a rýh v murive každého druhu. Rýchlo a jednoducho rieši problémy zlomených deliacich stien: jednostranne pripevniť debnenie, naniesť omietku, stiahnuť a hotovo! Spracovanie: pre miešanie sa musí vždy použiť celý obsah jedného vreca - kvôli presnému nadávkovaniu spojiva. Štrbinová omietka TIROPLAN sa dá bezproblémovo prostredníctvom miešadla a pridania cca 9 litrov vody rozmiešať na maltu spracovateľnú murárskou lyžicou. Pre veľké plochy sa spracúva omietacím strojom. Úprava izolačnou omietkou je však prirodzene potrebná!Požiarna ochrana: výpis zo skúšobnej správy Inštitútu protipožiarnej techniky v Linzi: TIROPLAN štrbinová omietka s hrúbkou vrstvy cca 35mm a vápenno-cementovou omietkovou vrstvou cca 15mm sa môže zaradiť do triedy požiarnej odolnosti EI90 (F90) "odolná proti požiaru".Ochrana proti hluku: výpis zo stavebno-akustickej analýzy Nr. 7119/6 od DI Fibyho z Innsbrucku: na základe prevedených akustických meraní sa môže koštatovať, že štrbinová omietka TIROPLAN je zvuko-technicky vhodná. Technické údaje: výdatnosť/vrece: cca 50litrov mokrej omietky, pevnosť v tlaku: 1,1N/mm2, objemová hmotnosť cca 400kg/m3, súčiniteľ tepelnej vodivosti: 0,12W/mK.
Obj.č. 71196
Omietka štrbinová TIROPLAN 50l/vrece 60vriec/pal.
MJ: VRECE